Inkasso

Inkassoselskapene sender din sak til namsmann hvis du ikke betaler. Namsmann vil kreve inn gjelden for de. Da er det tvangssalg som står for tur. Det er ikke noe hyggelig opplevelse. Det ender ofte med at man blir tvunget til å starte en gjeldsordning, som betyr at man begjærer seg personlig konkurs. Da er man egentlig ferdig økonomisk og blir passet på av kemneren i kommunen. Kemneren blir en slags streng onkel som sitter og ser deg i kortene. Han bestemmer hvor mye du trenger for å leve, mens han tar resten. Det tar fort mange år og betale ned en gjeldsordning.