Purring

Når man får første purring har man allerede havnet litt på etterskudd. Er det vanskelig å betale før første purring kommer blir det fort vanskeligere når første purring kommer. Når du får en purring må du altså betale purringen og den månedens avdrag. Det vil si at du må betale dobbelt opp. Du må betale for det du ikke har betalt og det du skal betale. På denne måten blir det dobbelt samtidig som bankene legger på et gebyr.

Betaler du ikke første purringen så kommer det en purring til. Denne kommer 60 dager deretter. Betaler du ikke purring nummer to går saken din til inkasso. Inkassoselskapene har ikke mye tålmodighet. De sender deg en purring som er ganske dyr. De krever da at du betaler for 3 måneder og så legger de på flere tusen kroner slik at du forstår alvoret. Har det gått til inkasso er det seriøst. Da er ikke bankene fleksible lengre og det er på tide og handle. Man bør handle raskt.